BOLESŤ A SLÁVA

Špan., 2019, 113´, r . P. Almodovar

 

Salvator Mallo je slávny filmový režisér. Počas svojej kariéry zažil mnoho úspechov. Teraz sa však jeho svet rúca. Salvator cíti len prázdnotu a nie je schopný ďalej  tvoriť. Ak chce pokračovať, musí nájsť motív pre novú tvorbu,  musí odhaliť príčinu svojho vyhorenia.bolest a slva