ČAROVNÁ LIENKA A ČIERNY KOCÚR VO FILME / detské predstavenie