T2 TRAINSPOTTING / premiéra

VB, 2017, 109´, r. D.Boyle

 

Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu Trainspotting.

Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a zmizol. Teraz sa vracia domov – čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, sekundovať trainspottingmu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu Spuda si zopakuje Ewen Bremmer.