VRÁTILA SA RAZ V NOCI

Súčasný argentínsky dramatik vo svojej komédii ponúka množstvo komických situácií a neopakovateľným spôsobom odhaľuje dôležitosť priateľstva a lásky.
Starý mládenec Manuel, pedikér a hráč v kaviarenskom orchestri, pravidelne chodí na hrob svojej matky, aby jej porozprával čo sa mu  všetko  za poslednú dobu prihodilo. Keď sa raz neuvážene preriekne a prezradí, že sa ide ženiť, čaká ho po návrate domov neuveriteľné prekvapenie. Jeho matka, ktorá už niekoľko rokov „ odpočíva v pokoji „ vstala z hrobu, aby dozrela na to, koho si jej synáčik vybral za manželku… A začína sa roztáčať kolotoč komických situácií, zmätkov a nedorozumení, pretože iba Manuel matku vidí a počuje.
Svojim láskavým pohľadom na svet ľudí a ich často malicherné a smiešne starosti si hra získala priazeň divákov po celom svete.

So súborom nášho divadla i prizvanými hosťami ju režijne naštudoval člen činohry SND Emil Horváth, ktorý ako režisér pripravil už celý rad úspešných inscenácii nielen na materskej scéne, ale i v ďalších slovenských a českých divadlách.

Preklad: R. Brat Réžia: E. Horváth Dramaturgia: M. Porubjak Scéna: J. Zavarský Kostýmy: S. VachálkováHudba: V. Kubička Pohybová spolupráca: J. Letenayvratila sa