VEČER ŠTUDENTSKÝCH FILMOV AKADÉMIE UMENÍ

1. TETA KATARÍNA,

r. Alžbeta “Harry“ Gavendová, 2010, 12 min.

Dokument o tete Kataríne Čačkovej, ktorá tká koberce, vyšíva kroje, nestráca životný optimizmus a aktívne sa zapája do kultúrneho života Opatovej.

 

2. O KOLIESKO MENEJ

r. Alžbeta “Harry“ Gavendová, 2010, 28 min.

Rozprávková dedinka Habakuky sa každý rok stane rodiskom nového draka. Jedného dňa však zmizne koliesko z čarovných hodín a v dedinke zastane čas. Kvôli stojacemu času sa drak nemôže vyliahnuť, a tak starosta privolá na pomoc dobrodruha Tomáša. Pred Tomášom stojí neľahká úloha – vyriešiť záhadu stojaceho času, zachrániť dobrú povesť dedinky a získať ruku princeznej.

 

aku3. STRAŠIAK

r. Alžbeta “Harry“ Gavendová, 2011, 20 min.

Strašiak v záhradke namiesto trpaslíka? V Opatovej rozhodne ÁNO. Štylizovaný dokument o ujovi Ondrejovi, ktorý má netradičnú záľubu – vyrába strašiakov do maku. Fiktívny dokument o Opatovej plný spevu, hasičov a dedinskej kultúry.

ENVIROFILM 2012 Banská Bystrica – Cena únie slovenských televíznych tvorcov a literárneho fondu

MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL TUR OSTRAVA 2012/ Česká republika – Cena regionálnej televízie